Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem

PKBWL publikuje raport wstępny z poważnego incydentu nr 2022/2076, który miał miejsce w dniu 6 maja 2022 r. w m. Chojna na samolocie Tecnam P2008-JC.

Raport jest dostępny w języku polskim (RW_2022/2076) i angielskim (PR_2022/2076).

Tecnam Chojna

Rys. 1. Widok samolotu po lądowaniu [źródło: Użytkownik]

Na etapie raportu wstępnego zostało wydane zalecenie dotyczące bezpieczeństwa:

Zalecenie nr 1/2022/2076 dla CA.TECNAM S.R.L – Producenta samolotu Tecnam P2008 – JC

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia podobnego do zdarzenia badanego jest uszkadzanie się gwintu śrub
w wyniku współpracy z łączonymi elementami (zawiasami i podkładkami) podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze zwiększaniem się nalotu samolotu.

Obowiązujący zakres obsług nie przewiduje demontażu śrub a tym samym uniemożliwia sprawdzenie na bieżąco ich stanu technicznego.

Przedłożony przez producenta Biuletyn SB 298 – CS dotyczący wymiany śrub na nowe eliminuje przyczynę występujących niesprawności, ale nie jest obowiązkowy
i w związku z tym nie został wykonany na wszystkich samolotach.

W związku z powyższym PKBWL zaleca, aby producent samolotów zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy.

śruby Tecnam

Rys. 2. Widok urwanej (1) i uszkodzonej (2) śruby mocowania zawiasów poziomego usterzenia płytowego [źródło: PKBWL]

Po zakończeniu badania wypadku Komisja opublikuje raport końcowy.

Raport wstępny i zalecenia z poważnego incydentu 2022/2076

PKBWL publikuje raport wstępny z poważnego incydentu nr 2022/2076, który miał miejsce w dniu 6 maja 2022 r. w m. Chojna na samolocie Tecnam P2008-JC. Raport jest dostępny w języku polskim (RW_2022/2076) i angielskim (PR_2022/2076). Rys. 1. Widok...

Opublikowano: 23-06-2022

Czytaj więcej

Raport wstępny PKBWL nr 2022/1340

W dniu dzisiejszym został opublikowany raport wstępny z wypadku PKBWL nr 2022/1340. Raport jest dostępny w języku polskim (RW 2022/1340) i angielskim (PR 2022/1340). Po zakończeniu badania wypadku Komisja opublikuje raport końcowy.

Opublikowano: 09-05-2022

Czytaj więcej

Skład

    Skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Specjalizacja 1. Bogusław Trela Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych tel. 22 630 11 40, fax: 22 630 11 17 e-mail: boguslaw.trela@pkbwl.gov.pl eksploatacja...

Opublikowano: 22-04-2022

Czytaj więcej