Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2189/16

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-07-16
Miejsce zdarzenia: Szczury k. Ostrowa Wielkopolskiego
Część opisowa: W dniu 16.06.2019 r. na lotnisku w Michałkowie (EPOM) rozgrywana była druga konkurencja zawodów szybowcowych Ostrów Glide. O godzinie 12:32 czasu LMT do lotu wystartował szybowiec Jantar Std 2 M. Po wyczepieniu na wysokości około 630 m pilot skierował szybowiec w kierunku północno ? zachodnim i rozpoczął krążenie w kominie termicznym aby nabrać wysokości. Po około 38 min lotu, w trakcie którego szybowiec krążył w kilku kominach termicznych z wysokości około 400 m, pilot skierował szybowiec w kierunku lotniska. Lotnisko znajdowało się w odległości około 8 km a lot odbywał się pod wiatr wiejący z prędkością 30 km/h. W trakcie dolotu, na wysokości około 140 m, pilot zaczął wykonywać zakręt w prawo aby wykonać lądowanie w terenie przygodnym. W zakręcie szybowiec został przeciągnięty i zderzył się z ziemią w trakcie wyprowadzania z korkociągu. W wyniku zderzenia szybowca z ziemią pilot zginął na miejscu a szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu.
Zalecenia:Brak