Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 3243/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-08-05
Miejsce zdarzenia: Bagicz
Część opisowa: W dniu 5 sierpnia 2019 roku na lotnisku Bagicz (EPKG) odbywały się skoki spadochronowe organizowane przez firmę Tarm Marek Tarczykowski z samolotu Cessna 182P (G-EEZS). Według ?listy załadowczej? był to w tym dniu 14 wylot z czwórką skoczków na pokładzie w mieszanym składzie- dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Start o godzinie ok. 19.30 LMT i lot do miejsca zrzutu skoczków odbyły się bez następstw. Około. godziny 19.50 LMT skoczkowie oddzielili się od samolotu i wykonali w powietrzu ustalone wcześniej zadanie RW4, a następnie otworzyli spadochrony. Wszyscy skoczkowie lądowali w wodzie w różnych odległościach (2-250 m) od brzegu, Dwaj mężczyźni wyszli na brzeg o własnych siłach, a dwie kobiety lądujące w wodzie, po około 20 minutach od wodowania, WOPR wyciągnął nieprzytomne na brzeg. Reanimowane na plaży, a następnie odwiezione do szpitala. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Obydwie zmarły.
Zalecenia:Brak