Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 228/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-01-21
Miejsce zdarzenia: Marki N 52°20?31,4?; E 021°9?19,2?
Część opisowa: W dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 17:40 LMT załoga kobieca pilot-instruktor i uczeń-pilot wystartowała na samolocie AT-3R100 do lotu zapoznawczego w nocy wg zad.V/1 wg Programu szkolenia samolotowego do licencji zawodowej. Samolot został skierowany do strefy nad Wyszkowem. Lot w strefie był wykonywany na wysokości ok. 2000 ft. W trakcie wykonywania lotu w strefie zauważono nienormalne wskazania paliwomierzy: w lewym zbiorniku było ok 22 litrów paliwa, a prawy zbiornik był cały czas pełny. Po chwili załoga stwierdziła brak korka paliwa w prawym skrzydle przy dalszym szybkim spadku poziomu paliwa w lewym zbiorniku. Instruktor podjęła decyzję o powrocie na lotnisko. Po ok. 51 minutach lotu silnik się zatrzymał, a próby jego uruchomienia nie powiodły się. Samolot lądował przymusowo na lesie w okolicy m. Marki k/Warszawy. Samolot został zniszczony, ale nie zapalił się. Załoga odniosła drobne obrażenia i o własnych siłach opuściła samolot. W prawym zbiorniku paliwomierz do końca pokazywał 50 l ? pełny zb
Zalecenia:Brak