Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1195/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-05-12
Miejsce zdarzenia: Lądowisko Milewo (EPMX) N 52°40?27?? E 20°25?41??
Część opisowa: W dniu 12 maja 2020 r. o godz. 12:01 LMT do pierwszego w tym dniu lotu wystartował zespół (szybowiec Jantar 2B i samolot Job-15 o znakach rejestracyjnych D-EJHO). Start z lądowiska Milewo (EPMX) odbywał się na kierunku 36 w warunkach intensywnego opadu deszczu. W trakcie rozbiegu nastąpiło otwarcie i pełne wysunięcie hamulców aerodynamicznych w szybowcu, które nie zostały poprawnie zablokowane. Pilot samolotu zauważył brak możliwości przejścia na prawidłowe parametry wznoszenia. Po minięciu płotu ogradzającego teren lądowiska od północy, pilot szybowca wyczepił się na polecenie dowódcy zespołu. Pilot samolotu wykonał krąg i wylądował bez następstw, a pilot szybowca lądował awaryjnie na wprost. Szybowiec przyziemił w końcowej części pola uprawnego i po około 120 m dobiegu uderzył końcówką prawego skrzydła w drzewo, a następnie zatrzymał się w rowie melioracyjnym. Szybowiec znacznie uszkodzony. W trakcie zdarzenia pilot nie doznał obrażeń ciała.
Zalecenia:Brak