Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1220/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-05-16
Miejsce zdarzenia: m. Grodziec (woj. śląskie) N 49°47?50?? E 18°51?21??
Część opisowa: W dniu 16 maja 2020 r. grupa 6 skoczków spadochronowych wykonywała skok w teren przygodny z samolotu Short SC-7 Skyvan o znakach rejestracyjnych SP-HOP. Po starcie z lotniska aeroklubowego w Bielsku-Białej (EPBA) pilot skierował się w rejon zrzutu, którym była oddalona o około 10 km w kierunku zachodnim łąka w m. Grodziec. Skoczkowie opuścili samolot i 5 z nich utworzyło formację, po czym nastąpiło prawidłowe rozejście i otwarcie spadochronów. Jeden ze skoczków (posiadający uprawnienia klasy wyszkolenia B) nie doleciał do zaplanowanego miejsca lądowania. W trakcie podejścia do lądowania, na prawidłowo otwartej czaszy spadochronu głównego, skoczek wykonał manewr z wiatrem na zbyt małej wysokości nad terenem. Skoczek zderzył się z ziemią w zakręcie, doznając poważnych obrażeń ciała. Świadkowie zdarzenia udzielili skoczkowi pierwszej pomocy, a następnie został on przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, Prokuratura i PKBWL.
Zalecenia:Brak