Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem

PKBWL publikuje raport wstępny z poważnego incydentu nr 2022/2076, który miał miejsce w dniu 6 maja 2022 r. w m. Chojna na samolocie Tecnam P2008-JC.

Raport jest dostępny w języku polskim (RW_2022/2076) i angielskim (PR_2022/2076).

Tecnam Chojna

Rys. 1. Widok samolotu po lądowaniu [źródło: Użytkownik]

Na etapie raportu wstępnego zostało wydane zalecenie dotyczące bezpieczeństwa:

Zalecenie nr 1/2022/2076 dla CA.TECNAM S.R.L – Producenta samolotu Tecnam P2008 – JC

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia podobnego do zdarzenia badanego jest uszkadzanie się gwintu śrub
w wyniku współpracy z łączonymi elementami (zawiasami i podkładkami) podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze zwiększaniem się nalotu samolotu.

Obowiązujący zakres obsług nie przewiduje demontażu śrub a tym samym uniemożliwia sprawdzenie na bieżąco ich stanu technicznego.

Przedłożony przez producenta Biuletyn SB 298 – CS dotyczący wymiany śrub na nowe eliminuje przyczynę występujących niesprawności, ale nie jest obowiązkowy
i w związku z tym nie został wykonany na wszystkich samolotach.

W związku z powyższym PKBWL zaleca, aby producent samolotów zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy.

śruby Tecnam

Rys. 2. Widok urwanej (1) i uszkodzonej (2) śruby mocowania zawiasów poziomego usterzenia płytowego [źródło: PKBWL]

Po zakończeniu badania wypadku Komisja opublikuje raport końcowy.

Komunikat ws. wypadku samolotu Skyvan SC-7 (SP-HIP)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) rozpoczęła badanie wypadku samolotu SKYVAN SC-7, który miał miejsce w dniu 3 września 2022 r. w miejscowości Glina koło...

Opublikowano: 09-09-2022

Czytaj więcej

Akty Prawne

01. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm);Pobierz 02. Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,...

Opublikowano: 25-08-2022

Czytaj więcej

Przedstawicielstwa terenowe

POZNAŃ Przedstawicielstwo terenowe Poznańul. Składowa 4, 61-897 Poznańtel. +48 61 225 51 02tel. +48 61 225 51 03 WARSZAWA Biuro Komisji z siedzibą w Warszawieul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawatel. +48 22 630 11...

Opublikowano: 19-08-2022

Czytaj więcej