Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
mapa2
POZNAŃ

Przedstawicielstwo terenowe Poznań
ul. Składowa 4, 61-897 Poznań
tel. +48 61 225 51 02
tel. +48 61 225 51 03

WARSZAWA


Biuro Komisji z siedzibą w Warszawie
ul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

tel. +48 22 630 11 31

GLWICE
Przedstawicielstwo terenowe Gliwice
ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice
tel. +48 501 131 387
tel. +48 516 175 958