Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
mapa2
POZNAŃ

Przedstawicielstwo terenowe Poznań
ul. Składowa 4, 61-897 Poznań
tel. +48 61 225 51 02
tel. +48 61 225 51 03

WARSZAWA


Biuro Komisji z siedzibą w Warszawie
ul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

tel. +48 22 630 11 31

GLWICE
Przedstawicielstwo terenowe Gliwice
ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice
tel. +48 501 131 387
tel. +48 516 175 958
Raport wstępny nr 2022/2700_EN

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-06-02
Miejsce zdarzenia: Rębielice Królewskie, Poland
Część opisowa: The pilot, without performing the pre-flight inspection, took a seat in the cabin together with the passenger. At 17:43 hrs LMT , the airplane took off from the concrete runway (RWY 28) of EPRU aerodrome. According to the notification provided by PANSA, the pilot performed a flight to Wieluń town, that was 58 km away from EPRU. The pilot probably managed to reach the destination, what was confirmed by another pilot, who was on the ground and saw Cessna 152 near that town. The airplane SP-AKW was equipped with a built-in FLARM device, which communicated with OGN . At 18:44 hrs Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) informed PANSA about accident to an airplane, which was later identified as SP-AKW. The accident occurred in Rębielice Królewskie.
Zalecenia:Brak