Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
mapa2
POZNAŃ

Przedstawicielstwo terenowe Poznań
ul. Składowa 4, 61-897 Poznań
tel. +48 61 225 51 02
tel. +48 61 225 51 03

WARSZAWA


Biuro Komisji z siedzibą w Warszawie
ul.Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

tel. +48 22 630 11 31

GLWICE
Przedstawicielstwo terenowe Gliwice
ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice
tel. +48 501 131 387
tel. +48 516 175 958
Raport wstępny nr 2022/2700

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-06-02
Miejsce zdarzenia: Rębielice Królewskie k. Kłobucka
Część opisowa: Pilot, nie wykonując przeglądu przedlotowego, zajął miejsce w kabinie razem z pasażerką. Start o godz. 17:43 LMT nastąpił z betonowej drogi startowej (RWY 28) lotniska EPRU. Według zgłoszenia przekazanego przez PAŻP, pilot realizował lot do odległego o ok. 58 km Wielunia. Prawdopodobnie udało mu się dolecieć do miejsca docelowego, co potwierdza relacja innego pilota (był na ziemi w w/w miejscowości), który widział Cessnę 152 w okolicach tego miasta. Samolot SP-AKW miał zabudowany nadajnik FLARM , który łączył się z siecią OGN . O godz. 18:44 Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) przekazał do PAŻP informację o wypadku samolotu, który został później zidentyfikowany jako SP-AKW. Wypadek miała miejsce w miejscowości Rębielice Królewskie.
Zalecenia: Zalecenie