Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2021/0747

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2021-04-11
Miejsce zdarzenia: EPGL
Część opisowa: Pilot samolotu po wykonaniu lotu w strefie w pobliżu lotniska EPGL, poleciał na krótką trasę. Punkty trasy EPGL ? Kuźnia Raciborska ? Racibórz ? Goczałkowice ? EPGL. Po przylocie nad lotnisko wykonał niski przelot nad pasem startowym w celu rozpoznania warunków meteorologicznych na podejściu do lądowania (duża prędkość i porywy wiatru). Po wykonaniu rozpoznania pilot podjął decyzję o lądowaniu. Po pierwszym nieudanym podejściu pilot przeszedł na drugi krąg. W trakcie drugiego, niestabilnego podejścia do lądowania, pilot ponownie próbował przejść na drugi krąg. W trakcie tej próby nastąpiła utrata kierunku połączona ze znacznym przechyleniem samolotu na lewe skrzydło i utratą wysokości, w wyniku czego samolot zahaczył skrzydłem o ziemię. Doszło do zderzenia samolotu z ziemią i jego całkowitego zniszczenia. Pilot opuścił kabinę o własnych siłach doznając lekkich skaleczeń dłoni.
Zalecenia:Brak