Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu wstępnego nr 2022/2076

Treść zalecenia: Zalecenie nr 1/2022/2076 dla CA.TECNAM S.R.L ? Producenta samolotu Tecnam P2008 ? JC Zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia podobnego do zdarzenia badanego jest uszkadzanie się gwintu śrub w wyniku współpracy z łączonymi elementami (zawiasami i podkładkami) podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze zwiększaniem się nalotu samolotu. Obowiązujący zakres obsług nie przewiduje demontażu śrub a tym samym uniemożliwia sprawdzenie na bieżąco ich stanu technicznego. Przedłożony przez producenta Biuletyn SB 298 ? CS dotyczący wymiany śrub na nowe eliminuje przyczynę występujących niesprawności, ale nie jest obowiązkowy i w związku z tym nie został wykonany na wszystkich samolotach. W związku z powyższym PKBWL zaleca, aby producent samolotów zmienił status Biuletynu SB 298 ? CS na obowiązkowy.
Data zdarzenia: 2022-05-06