Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 981/14

Treść zalecenia: Zwiększyć nadzór i uściślić procedury kontroli nad statkami powietrznymi zarejestrowanymi w innych państwach, wykorzystywanymi do prowadzenia działalności komercyjnej/lotniczej na terenie Polski, w szczególności używanymi do szkolenia skoczków spadochronowych oraz przewozu innych osób.
Data zdarzenia: 2014-07-05