Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 228/20

Treść zalecenia: 1. Dla wariantu samolotu ze zbiornikami paliwa w skrzydłach uaktualnić treść Rozdziału 4, pkt 4.4.2. Instrukcji Użytkowania w Locie ATL3.03 Uzupełnienie nr 76 z października 2018 r., usuwając polecenie Zbiornik paliwa ? poziom paliwa i zamknięcie korka wlewu ? SPRAWDZIĆ z podpunktu (3)(4) Przednia część kadłuba na str. 4-6 oraz wprowadzić polecenia o identycznej treści w podpunktach (2) Lewe skrzydło na str. 4-6 i (7) Prawe skrzydło na str. 4-7. 2. Rozważyć uzupełnienie Rozdziału 3 Procedury awaryjne ww. Instrukcji Użytkowania w Locie o procedurę postępowania w przypadku utraty korka skrzydłowego zbiornika paliwa podczas lotu.
Data zdarzenia: 2020-01-21