Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 1260/20

Treść zalecenia: Zarządzić sprawdzenie na wszystkich samolotach PZL-104 Wilga stanu końcówek popychaczy układów sterowania płatowcem ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność pęknięć oraz objawy występowania zjawisk zmęczeniowych (do wykonania przy najbliższej 100-godzinnej obsłudze płatowca).
Data zdarzenia: 2020-05-22