Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 4305/19

Treść zalecenia: Ośrodek Airborn: 1) Zmienić instrukcję BSP w taki sposób, aby wyeliminować czynniki sprzyjające popełnianiu błędów poprzez: a. analizę wykonywania poszczególnych czynności i dokładne określenie czynności manualnych służących zabezpieczeniu przed przypadkowym startem; b. jednoznaczne określenie położenia konsoli sterującej podczas realizacji czynności przygotowania do lotu, a w szczególności czynności odbezpieczania (w odniesieniu do punktu 17.10. a. instrukcji BSP); 2) Opracować i wdrożyć do działalności szkoleniowej ośrodka programy i procedury zapewniające bezpośredni nadzór instruktorski nad wykonywaniem przez szkolonych czynności wymagających zachowania szczególnej ostrożności, a w tym nad czynnością odbezpieczania BSP. Urząd Lotnictwa Cywilnego: 1) W porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej określić zasady wykonywania symulowanych lotów BVLOS na potrzeby prowadzenia egzaminów do uprawnień BVLOS. 2) Rozpowszechnić informację wśród użytkowników BSP T-34 dotyczącą konieczności dokonania weryfikacji instrukcji BSP zgodnie z zaleceniem dla Ośrodka Airborn (p. 17.1).
Data zdarzenia: 2019-09-20