Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 2022/18

Treść zalecenia: 1) Wprowadzić dodatkową kontrolę uchwytu drążka sterowego podczas prac 100-godzinnych na wszystkich egzemplarzach samolotu KR-030 Topaz oraz JK-03 i JK-05 Junior wyposażonych w wadliwy uchwyt. 2) Umieścić w Instrukcji Użytkowania w Locie obowiązek stosowania nakładki uchwytu drążka sterowego w lotach szkolnych. 3) Dokonać zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie pod kątem ujednolicenia danych eksploatacyjnych samolotu KR-030 Topaz.
Data zdarzenia: 2018-07-11