Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 2019/5260_EN

Treść zalecenia: As a result of the accident in question, at the request of the State Commission on Aircraft Accidents Investigation, 25 November 2019, the President of the Civil Aviation Authority issued the Airworthiness Directive No. SP-0004-2019-A concerning the duralumin main rotor blades manufactured by the Aviation Artur Trendak and Cellier Aviation companies, installed on the gyroplanes (Annex No 1 to the Draft Final Report). 5260/2019/1 The investigation of the incident showed that the hub design of the ZEN1 gyroplane, particularly the connector of the main rotor blades, require improvement. Accordingly, the PKBWL recommends: The manufacturer of the ZEN1 gyroplane, in coordination with the Civil Aviation Authority, will implement the design changes to reduce the bending moment acting on the blades. 5260/2019/2 The Airworthiness Directive No SP-0004-2019-A, issued by the President of the Civil Aviation Authority 25 November 2019, defines corrective actions until the investigation of this accident is completed by PKBWL. Accordingly, the PKBWL recommends: The manufacturer of the ZEN1 gyroplane, in coordination with the Civil Aviation Authority, will limit the service life of all duralumin main rotor blades manufactured by Aviation Artur Trendak and Cellier Aviation installed on gyroplanes to 1000FH until the implementation of Recommendation No Z-1/2019/5260.
Data zdarzenia: 2019-11-19