Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 2021/2410

Treść zalecenia: W związku z tym, że w programie treningu bezpieczeństwa nie ma zapisów dotyczących użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego oraz nie określono przedziału minimalnych wysokości, w jakim powinny odbywać się ćwiczenia figur w ramach szkolenia SIV, Komisja proponuje: Zalecenie do organizatora treningu bezpieczeństwa Z1-2021/2410 ? Uzupełnić program treningu bezpieczeństwa o zapisy dotyczące użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego, oraz określić wysokość do jakiej można wykonywać poszczególne figury.
Data zdarzenia: 2021-07-23