Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z raportu końcowego nr 2020/2397_EN

Treść zalecenia: Recommendation 2022/2397/1 - for the President of the Civil Aviation Authority: An important element of an investigation is checking the correct maintenance of the aircraft prior to an occurrence. In the course of the investigation into the accident No 2020/2397 SCAAI had no access to records of maintenance effected on the aircraft after 100 FH because the documents were probably on board of the accident aircraft the and were burned. Therefore, the SCAAI recommends that the President of the Civil Aviation Authority amends applicable regulations so that the documents required on board during flight are not integrated with the airworthiness documents, the latter should be kept on the ground. It will prevent airworthiness documents from being destroyed during an accident. Recommendation 2022/2397/2 - for the President of the Civil Aviation Authority: In the course of the 2020/2397 accident investigation, the SCAAI found that the accident aircraft was entered in the Aircraft Register in the K6-E category as an experimental aircraft, and therefore it should only be used for research, experimental or scientific purposes. However, the accident aircraft was used by a private owner for private flights. In order to prevent such cases in the future, SCAAI recommends that the President of the Civil Aviation Authority, as part of inspections carried out in accordance with Art. 27 of the Aviation Law Act, will verify whether the aircraft entered in the register in the K6E (experimental) category are operated in accordance with their intended use and applicable restrictions.
Data zdarzenia: 2020-08-15