INCYDENT (INCIDENT) - 2016/2189

samolot (airplane) / samolot (airplane)

AIRBUS, A-320 / AIRBUS, A-380

Szczury / Ostrów Wielkopolski

2016-08-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AIRBUS, A-320 / AIRBUS, A-380
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3887
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szczury / Ostrów Wielkopolski
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-08-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 16.06.2019 r. na lotnisku w Michałkowie (EPOM) rozgrywana była druga konkurencja zawodów szybowcowych Ostrów Glide. O godzinie 12:32 czasu LMT do lotu wystartował szybowiec Jantar Std 2 M. Po wyczepieniu na wysokości około 630 m pilot skierował szybowiec w kierunku północno ? zachodnim i rozpoczął krążenie w kominie termicznym aby nabrać wysokości. Po około 38 min lotu, w trakcie którego szybowiec krążył w kilku kominach termicznych z wysokości około 400 m, pilot skierował szybowiec w kierunku lotniska. Lotnisko znajdowało się w odległości około 8 km a lot odbywał się pod wiatr wiejący z prędkością 30 km/h. W trakcie dolotu, na wysokości około 140 m, pilot zaczął wykonywać zakręt w prawo aby wykonać lądowanie w terenie przygodnym. W zakręcie szybowiec został przeciągnięty i zderzył się z ziemią w trakcie wyprowadzania z korkociągu. W wyniku zderzenia szybowca z ziemią pilot zginął na miejscu a szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-