WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/3542

paralotnia PPG (powered paraglider with gear)

b.d. (ND)

Międzyrzecze górne

2021-09-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPG (powered paraglider with gear)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Międzyrzecze górne
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-09-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba bez uprawnień
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 10 września 2021 roku na lotnisku w Gliwicach odbywały się skoki spadochronowe. W 11 wylocie (między innymi) brało udział dwóch skoczków wykonujących skoki w kombinezonach typu Wingsuit. Na wysokości około 4200 m (wysokości podane w raporcie są AGL) opuścili oni pokład samolotu (jako ostatni z grupy skoczków), a następnie wykonali lot parą (w niewielkiej odległości od siebie). Po rozejściu się na wysokości około 1500 m otworzyli spadochrony w odległości około 2 km na południowy ? zachód od lotniska i kontynuowali lot na otwartych czaszach w kierunku lotniska. Po przeleceniu około 1600 m z wiatrem, około godziny 13:40 LMT, kiedy jeden z nich znajdował się na wysokości około 150 m, jego spadochron rozpoczął łagodny zakręt w prawo z którego przeszedł w stromą spiralę i zderzył się z ziemią. (rys. 1). Skoczek poniósł śmierć na miejscu zderzenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-