Do pobrania

Wzór raportu końcowego

Raport po podpisaniu podlega wysyłaniu do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wraz z załącznikami i dokumentacją zebraną podczas prowadzenia badania.

Oświadczenie dla kandydata na członka PKBWL

Plik zawiera oświadczenia realizujące postanowienia ustawy Prawo lotnicze wobec kwalifikacji kandydata na członka PKBWL.

Oświadczenie dla kandydata na eksperta PKBWL

Plik zawiera oświadczenie i zobowiązanie wobec kandydata na eksperta PKBWL. Dokumenty zawarte w oświadczeniu, zostaną przesłane do kandydata po przesłaniu wymaganych dokumentów zawartych w zakładce Kariera i zakwalifikowaniu jego osoby na funkcje eksperta PKBWL

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content