Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji w celach naukowych

Uprzejmie informujemy, że wnioski o udostępnianie informacji w celach naukowych należy kierować na adres: kontakt@pkbwl.gov.pl

Informacje dla mediów

Informujemy, że na podstawie:

art. 15 ust. 2, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz

art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im, 

PKBWL nie udostępnia informacji o zgłoszonych zdarzeniach lotniczych. Informacje o podjętych lub zakończonych badaniach publikowane są na naszej stronie internetowej (https://pkbwl.gov.pl/) oraz na twitterze (https://twitter.com/PKBWL).

Członków PKBWL oraz inne osoby biorące udział w badaniu zdarzenia lotniczego obowiązuje tajemnica zawodowa, w tym w odniesieniu do danych osób uczestniczących w wypadku lub incydencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

We wszelkich innych sprawach proszę kierować pytania na: kontakt@pkbwl.gov.pl

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content