Współpraca krajowa i międzynarodowa

PKBWL współpracuje z następującymi organizacjami krajowymi w ramach zawartych porozumień:

ATM

Przedsiębiorstwo Produkcyjne

CLKP

CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

ITWL

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego

WIML logo

WIML

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Obraz1

Wydział MEiL PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

PKBWL jest także aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych zrzeszających organy i specjalistów ds. badania wypadków lotniczych takich jak:

ENCASIA

European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities

ECAC

European Civil Aviation Conference (Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego)

ESASI

European Society of Air Safety Investigators

ISASI

International Society of Air Safety Investigators

PKBWL współpracuje także z następującymi zagranicznymi organami ds. badania zdarzeń lotniczych w ramach zawartych porozumień:

BEA

Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile

BFU

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchun

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content