Współpraca krajowa i międzynarodowa

PKBWL współpracuje z następującymi organizacjami krajowymi w ramach zawartych porozumień:

ITWL

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego

PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

ATM

Przedsiębiorstwo Produkcyjne

WIML

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

PKBWL jest także aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych zrzeszających organy i specjalistów ds. badania wypadków lotniczych takich jak:

ENCASIA

European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities

ISASI

International Society of Air Safety Investigators

ESASI

European Society of Air Safety Investigators

ECAC

European Civil Aviation Conference (Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego)

PKBWL współpracuje także z następującymi zagranicznymi organami ds. badania zdarzeń lotniczych w ramach zawartych porozumień:

BEA

Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile

BFU

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchun

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content