WYPADEK (ACCIDENT) - 2005/0089

szybowiec (glider)

SZD-48-3 Jantar STD 3

Sarbinowo teren przygodny

2005-06-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-3 Jantar STD 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3382
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sarbinowo teren przygodny
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2005-06-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution