WYPADEK (ACCIDENT) - 2009/0549

samolot (airplane)

PZL-110 Koliber

Lotnisko Piła (EPPI)

2009-07-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-110 Koliber
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ARL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lotnisko Piła (EPPI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2009-07-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-