WYPADEK (ACCIDENT) - 2011/0230

paralotnia PPC (powered parachute)

Skrzydło: UP CAB L

Ścinawa Polska / Oława

2011-03-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPC (powered parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Skrzydło: UP CAB L
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ścinawa Polska / Oława
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2011-03-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution