WYPADEK (ACCIDENT) - 2011/1400

samolot (airplane)

Boeing 767-300ER

Warszawa (EPWA)

2011-11-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 767-300ER
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LPC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2011-11-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:39
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PLL LOT
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Propozycje dziewięciu wstępnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa zostały w 2012 roku opracowane jako część „Oświadczenia Tymczasowego PKBWL dotyczącego badania wypadku lotniczego nr 1400/2011”. Cztery propozycje zaleceń zostały skierowane do firmy Boeing (poprzez NTSB), cztery Polskich Linii Lotniczych LOT i jedna do Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 1 listopada 2011 r. o godz. 04.19 (UTC) samolot B767-300ER o znakach rozpoznawczych SP-LPC wystartował z lotniska Newark (KEWR) do planowego lotu LO 16 do Warszawy (EPWA). Załogę samolotu stanowiło dwóch pilotów oraz 8 osób personelu pokładowego. Na pokładzie było 221 pasażerów. Po starcie, w trakcie chowania podwozia i klap nastąpiła awaria centralnej instalacji hydraulicznej. Awaria ta uniemożliwiała wypuszczenie podwozia za pomocą instalacji podstawowej (hydraulicznej). Po konsultacji z MCC Operatora załoga podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu do Warszawy. W trakcie podejścia do lądowania w Warszawie nie powiodło się wypuszczenie podwozia przy użyciu instalacji alternatywnej. W związku z powyższym załoga zdecydowała się wykonać awaryjne lądowanie na drodze startowej RWY33 ze schowanym podwoziem. Lądowanie nastąpiło o godzinie 13:39. Po lądowaniu załoga przeprowadziła ewakuację pasażerów, w trakcie której nikt nie odniósł obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-