WYPADEK (ACCIDENT) - 2013/1625

śmigłowiec (helicopter)

Enstrom 280FX

Wolica Kozia / Nowe miasto nad Wartą

2013-11-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Enstrom 280FX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GMB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wolica Kozia / Nowe miasto nad Wartą
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2013-11-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-