WYPADEK (ACCIDENT) - 2014/0808

motoszybowiec (motor glider)

J-6 Fregata

Piotrków Trybunalskich (EPPT)

2014-06-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
J-6 Fregata
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-8055
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalskich (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-06-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution