WYPADEK (ACCIDENT) - 2014/1020

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 152; SP-KGK / Reims-Cessna F152

Jedlińsk

2014-07-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152; SP-KGK / Reims-Cessna F152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jedlińsk
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-07-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot CPL(A) / Instruktor-pilot CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-