WYPADEK (ACCIDENT) - 2014/1949

balon (balloon)

Kubicek BB 42Z

Niezabitów / Nałęczów

2014-04-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Kubicek BB 42Z
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-BDF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Niezabitów / Nałęczów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-04-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-