INCYDENT (INCIDENT) - 2014/2183

samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)

Tecnam P2002JF/F16/F16

MATZ EPLK

2014-12-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2002JF/F16/F16
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
MATZ EPLK
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-12-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution