INCYDENT (INCIDENT) - 2015/0751

samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)

DR 48 Robin/DA Diamond/ DR 46 Robin

EPWW / TMA EPSC

2015-05-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
DR 48 Robin/DA Diamond/ DR 46 Robin
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPWW / TMA EPSC
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-05-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution