INCYDENT (INCIDENT) - 2015/1087

samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)

3x AT3

Lublin (EPLB)

2015-06-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)/samolot (airplane)/samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
3x AT3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GOC/SP-TPC/SP-ICY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lublin (EPLB)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-06-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution