POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2015/1434

szybowiec (glider)

SZD-22 Mucha Std.

Krosno (EPKR)

2015-07-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-22 Mucha Std.
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2316
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Krosno (EPKR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-07-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-