INCYDENT (INCIDENT) - 2015/1448

szybowiec (glider)

SZD-54-2 Perkoz

Rybnik (EPRG)

2015-07-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-54-2 Perkoz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3796
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rybnik (EPRG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-07-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution