ZDARZENIE (OCCURRENCE) - 2015/1476

samolot (airplane)/samolot (airplane)

Cessna 172/Piper PA42-720 Cheyenne 3

Bydgoszcz (EPBY)

2015-07-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)/samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 172/Piper PA42-720 Cheyenne 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bydgoszcz (EPBY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-07-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
ZDARZENIE (OCCURRENCE)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution