INCYDENT (INCIDENT) - 2015/1736

śmigłowiec (helicopter)/śmigłowiec (helicopter)

2x Mi 2

Łódź (EPLL)

2014-08-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)/śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
2x Mi 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łódź (EPLL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-08-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution