WYPADEK (ACCIDENT) - 2015/2100

śmigłowiec (helicopter)

McDonnell-Douglas, MD 500E

Burkatów gmina Świdnica

2015-09-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
McDonnell-Douglas, MD 500E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SOO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Burkatów gmina Świdnica
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2015-09-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-