WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/0580

śmigłowiec (helicopter)

MD HELICOPTERS, MD-500

Suwałki

2016-04-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
MD HELICOPTERS, MD-500
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Suwałki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-04-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy z licencją PPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-