POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2016/1075

paralotnia ( paraglider)

KANTEGA XC2 M (UP)

Lotnisko Aeroklubu Pilskiego

2016-05-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia ( paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
KANTEGA XC2 M (UP)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lotnisko Aeroklubu Pilskiego
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-05-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution