WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/1161

szybowiec (glider) / szybowiec (glider)

SZD-48-1 Jantar Std. 2 / Arcus

ATZ EPLS

2016-06-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-1 Jantar Std. 2 / Arcus
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3371/D-KKKO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
ATZ EPLS
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-06-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-