INCYDENT (INCIDENT) - 2016/1590

samolot ULM (ultralight airplane)

ZenAir CH-601 HD

Lublin (EPLR)

2016-07-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ZenAir CH-601 HD
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-JUR08
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lublin (EPLR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-07-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution