INCYDENT (INCIDENT) - 2016/1795

samolot (airplane)

SMD-92 Turbo-Finist

Kielce Masłów (EPKA)

2016-07-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SMD-92 Turbo-Finist
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HA-YDK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kielce Masłów (EPKA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-07-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution