INCYDENT (INCIDENT) - 2016/1825

śmigłowiec (helicopter) / samolot (airplane)

EUROCOPTER, EC-135 P2+ / ANTONOV, An-2

TMA EPBY

2016-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EUROCOPTER, EC-135 P2+ / ANTONOV, An-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
- /SP-AOC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
TMA EPBY
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution