WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/2160

szybowiec (glider)

SZD-9 Bis Bocian 1E

Radawiec (EPLR)

2016-08-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 Bis Bocian 1E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3103
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Radawiec (EPLR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-08-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution