WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/2410

motoszybowiec (motor glider)

Vivat L-13SE

Piotrków Trybunalskich (EPPT)

2016-09-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Vivat L-13SE
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-0067
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalskich (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-09-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution