INCYDENT (INCIDENT) - 2016/2500

samolot (airplane)/samolot (airplane)

Airbus A320 / SAAB 340

EPWA

2016-09-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)/samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Airbus A320 / SAAB 340
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPWA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-09-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution